اسید کلریدریک:

اسید کلریدریک یا اسید موریاتیک یک سیستم شیمیایی معدنی بی رنگ با فرمول H است. اسید کلرید ریک بوی تند و مشخصی دارد. این ماده به شدت اسیدی است و می تواند به پوست آسیب زیادی برساند ، زیرا کلرید هیدروژن کاملاً در محلول آبی جدا می شود.