خط سولفات پتاسیم ومحصول جانبی آن اسید کلریدریک با غلظت 31 درصد میباشد. سولفات پتاسیم (potassium sulfate) (اختصارا SOP) با فرمول شیمیایی K2SO4 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم 24507 است. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است و یکی از نمک های مهم دارای پتاسیم است. در زمانی که یون کلر برای گیاه زیان بار باشد بهتر است پتاسیم به صورت سولفات استفاده شود. با توجه به نمکی بودن خاک های کشورمان و وجود یون کلر بیش از حد، استفاده از کود سولفات بر کلرید پتاسیم اولویت داشته و در گیاه مسمومیت کلری ایجاد نمیکند.

ماشین سازی بهرامی با سابقه در این زمینه ساخت خط تولید سولفات پتاسیم را با بهترین کیفیت می پذیرد

جهت دریافت فایل نمونه پروژه ساخت خط تولید سولفات پتاسیم اینجا کلیک کنید